Snickeri

Efter att ha utfört bygg- och snickeriarbeten i Bygg GBG AB i flera år har vi nu valt att stå på egna ben och skapa stora möjligheter för oss att arbeta specialiserat runt de områden som intresserar oss.

Vår inriktning är byggande med god service, det tror vi behövs. Vi har sett att det som våra kunder ofta saknat är effektiva kontakter och tydlighet i byggprocessen.

För att säkerställa att projekten går i mål har vi satt upp tydliga riktlinjer för hur vi arbetar, från att du kontaktar oss för offert, hur vi planerar och administrerar projektet och ända fram till att arbetet är färdigställt och fakturerat.

För att säkerställa tydlig och god kommunikation är vi noga med att sköta projekten digitalt och genom våra affärssystem.

På detta sätt har vi alltid koll på tidsplanering, leveranser och ekonomi.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share